Unieważnienie postępowania

Byk.

Unieważnienie postępowania

Poniżej informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy altany oraz pomostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami małej architektury

unieważnienie

Autor

k. administrator

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON