Wkrótce rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna”

Byk.

Wkrótce rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna”

Już niebawem ruszą prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na poziomie 63 %, a jego celem jest rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych.

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu utwardzeń, chodników, elementów edukacyjnych, grilla, altany oraz pomostu pontonowego. Zaprojektowano także oświetlenie terenu poprzez montaż lamp solarnych parkowych typu LED i stację naprawy rowerów. Zakończenie prac zaplanowano na miesiąc czerwiec br.

Autor

k. administrator

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON