Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzierżąznej

Byk.

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Dzierżąznej

Ruszyła kolejna inwestycja  w Dzierżąznej

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie rozpoczęto prace na terenie zabytkowego parku w Dzierżąznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Parku zabytkowego w Dzierżąznej” , na które Gmina Zgierz pozyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W zakres rzeczowy zaplanowanych prac wchodzi zagospodarowanie terenu – prace przygotowawcze oraz pielęgnacja drzew i krzewów, nowe nasadzenia, wykonanie strefy fitness z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz trampolinami, montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne, stojaki na rowery, przebudowa istniejącej wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Inwestycja zwieńczona będzie projektowaną zielenią, a jej najciekawszym elementem jest główna oś widokowa biegnąca od dworku w stronę istniejącego stawu obsadzona w większości różnymi  gatunkami róż rabatowych.

Prace zakończą się we wrześniu br.

Autor

k. administrator

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON