Warto być aktywnym w każdym wieku, dbajmy o ciało, umysł,
dobre samopoczucie. Odkrywajmy i rozwijajmy swoje pasje z Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej.

ogłoszenie, oferta dla dorosłych