Informacja o wyborze oferty – projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna”