Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

 

Kiedy słyszymy o orkiestrze dętej, wielu z nas ciśnie się na usta niezapomniane „pa pa pa” Haliny Kunickiej.

Na bazie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej zrealizował projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu odbyła  się reorganizacja orkiestry – warsztaty muzyczne, ćwiczenia i próby, doposażenie w instrumenty oraz nabór nowych członków.

 

Orkiestra obecnie działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.

 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek

Warsztaty orkiestry w godz. 16.30 – 19.30

Próby orkiestry w godz. 19.30 – 21.30

Dla sympatyków oraz osób chcących wspomóc działania orkiestry podajemy numer konta na które można dokonywać wpłat:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

nr 55 87830004 00200745 020000010

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON
Dostosowanie dla niepełnosprawnych