Projekty

 

Projekty zrealizowane

przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej:

Rok 2014

 

- projekt „Mażoretki – warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie zespołu”

– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt w realizacji w 2014 roku.

  Przewidywana kwota dofinansowania: 20 097,28

 

 

logotypy_m_419_01

 

 

- projekt Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej” - w ramach programu rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt w realizacji w 2014 roku.

 Kwota dotacji:  60 000,00

 

 

 

mkidn_01_cmyk_m_480

 

- projekt „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji”
– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i w rozliczeniu w 2014 roku. 

Kwota dotacji: 16 888,00

 

 

 

 

- projekt „Urządzenie placu zabaw – początkiem innowacyjności w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dzierżąznej”
– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt przewidziany do realizacji w 2015 roku.

 Przewidywana kwota dofinansowania 50 000,00

 

 

Rok 2013

 

- projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i wyposażenie Akademii Rękodzieła”
 – Oś 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.

 Kwota dotacji: 8 952,02

 


logotypy_m_419

 

 

- projekt „Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie  amatorskich zespołów śpiewaczych”
– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.  

Kwota dotacji: 23 322,35

 

 

 

 

- projekt „Śpiewająca Polska" w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Narodowego Centrum Kultury. Projekt obejmował chóry: Leśne nutki z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Grotnik i Słowikowe trele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
ze Słowika.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.

 Kwota dotacji: 4 000,00

 

 

sp_logo_1_400

 

 

Rok 2012

 


- projekt „Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej przy Gminnym ośrodku Kultury w Dzierżąznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w  ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 00377-6930-UM0540107/11 z dnia  30 listopada 2011 roku.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2012 roku. 

Kwota dotacji: 18 557,25

 


logotypy_m_419

 

 

- projekt „Śpiewająca Polska” w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Narodowego Centrum Kultury. Projekt obejmował chóry: Leśne nutki i Słowikowe trele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Grotnik i ze Słowika.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2012 roku.

 Kwota dotacji: 1 792,00

 

 

sp_logo_1_400

 

 

Rok 2011 - projekt „Organizacja imprezy kulturalnej Noc Świętojańska w Dzierżąznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Projekt zrealizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr 00107-6930-UM0540129/10 z dnia  20 października 2010 roku.

Projekt zrealizowany w  2011 roku, rozliczony w 2012 roku. 

  Kwota dotacji: 18 153,62

 


logotypy_m_419_01

 

 

 

Rok 2010 - projekt: Integracja w porządku -  razem możemy więcej”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zrealizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr  UDA-POKL.07.03.00-10-261/09-01 z dnia 21 grudnia 2010 roku.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2010 roku.

 Kwota dotacji:  45 058,50


 

Rok 2009 – projekt „Chleb Ziemi Zgierskiej”- impreza integracyjna dożynkowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, zrealizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.03.00-10-049/09-00 z dnia 17 sierpnia 2009 r. oraz Aneksu nr UDA-POKL.07.03.00-10-049/09-01 z dnia 14 września 2009 roku.

 

logotypy_ue_str_448