Nowy realizowany projekt

rozpracuj_to_logo_final_www_maly_448

Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji

Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations).

Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego.

 

We wrześniu 2012 roku Fundacja  Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Fundacją Billa i Mellindy Gates’a, a także Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym do projektu „RozPRACUJ to  z biblioteką

Wnioski do Projektu złożyło ponad 60 placówek  z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i  łódzkiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej wziął udział w ogłoszonym konkursie, a złożony przez nas wiosek zyskał aprobatę komisji konkursowej.

RozPRACUJ to z biblioteką jest pilotażowym przedsięwzięciem bazującym na doświadczeniach i metodologii Programu Rozwoju Bibliotek i jest jego ukierunkowanym rozszerzeniem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym przekwalifikowanie się. 

Dzięki Projektowi Gminna Biblioteka w Dzierżąznej ma  stać się miejscem w którym mieszkańcy będą mogli  korzystać z technologii ułatwiających im załatwianie codziennych spraw takich jak: obsługa konta bankowego,  założenie własnej poczty mailowej;  poszukiwanie rozkładów jazy; zakupy w sklepach on-line; zakupy biletu lotniczego;  przeglądanie ofert pracy, rezerwowanie ofert wakacyjnych.

Założenia Projektu przewidują wypracowanie nowej formy działalności bibliotek gminnych, skierowanej do mieszkańców, którzy oprócz dobrej książki poszukują w bibliotece wsparcia informacyjnego, pragną nauczyć się pisania CV  i listów motywacyjnych, szukają bezpłatnego dostępu do Internetu i poszukują ofert pracy i  kursów doszkalających.


Projekt jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi.

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej w ramach projektu, bez wkładu własnego, otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik, a jej filie w Szczawinie i w Ustroniu: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne.

Każdy zestaw będzie zawierać cyfrowy aparat fotograficzny.

W ramach projektu bibliotekarze wezmą udział:

  •  w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  •  w warsztatach planowania rozwoju biblioteki,
  •  w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego.


Biblioteka otrzyma również możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym.  W ramach projektu oferowane są  dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać lub zmienić zawód.