Uroczystości 3 maja

 

3_maj_259.

Dla upamiętnienia 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Zgierz w miejscowości Biała odbyła się uroczystość z udziałem mieszkańców gminy, przedstawicieli samorządów, parlamentarzystów oraz pocztów sztandarowych i delegacji instytucji, szkół, organizacji.

Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Zgierz, Przewodniczący Rady Gminy Zgierz,  Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.

Osoby przybyłe na uroczystość uczestniczyły we mszy świętej za ojczyznę w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła celebrowanej przez miejscowego proboszcza Księdza Stanisława Ochotnickiego. Następnie zebrani przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę poprowadziły połączone orkiestry dęte: Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, pod kierunkiem kapelmistrza Radosława Szymczyka.

Przy pomniku upamiętniającym Marszałka Józefa Piłsudskiego głos zabrali Wójt Gminy Zgierz – Zdzisław Rembisz i Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Mirosław Burzyński.

Przy dźwiękach werbli nastąpił uroczysty moment złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez przybyłe delegacje.  W tym świątecznym dniu mogliśmy wysłuchać utworów, które po dziś dzień rozbudzają uczucia patriotyczne każdego Polaka.

Wartę honorową podczas uroczystości pełnili: członkowie Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy z Łodzi oraz druhowie z Jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej z Dzierżąznej. Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP: z Białej, Dąbrówki Wielkiej, Dzierżąznej, Kaniej Góry, Kęblin, Szczawina oraz Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wielkiej, Zespół Szkolno-Gimnazjalny ze Szczawina, Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Grotnik, Zespół Szkolno-Gimnazjalny ze Słowika.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości. Aby w dniach Świąt Narodowych nie zapominać o prawdziwym patriotyźmie.


DELEGACJE SKŁADAJĄCE KWIATY :


W imieniu mieszkańców Gminy Zgierz:

Wójt Gminy Zgierz – Zdzisław Rembisz

Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych - Cezary Piotrowski

 

W imieniu Rady Gminy Zgierz:

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz – Mirosław Burzyński

Radny Gminy Zgierz – Marian Jóźwiak

 

W imieniu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Owczarka:

asystent senatora – Małgorzata Klęk

 

W imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Artura Dunina:

asystent posła -  Piotr Ogrodowczyk

 

W imieniu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marka Matuszewskiego:

asystent posła - Zbigniew Antczak 

 

W imieniu Powiatu Zgierskiego:

V-ce Starosta Zgierski - Marcin Karpiński

 

W imieniu mieszkańców miasta Zgierza:

Prezydent Miasta Zgierza - Iwona Wieczorek 

Sekretarz Miasta Zgierza – Anna Majewska


W imieniu Związku Sybiraków Koło Zgierz:

Prezes Związku Sybiraków Koło Zgierz - Lila Kukulska

Członek: Adam Szreder 

Członek: Franciszek Głowacz

 

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu:

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu - starszy aspirant Marek Włodarczyk

 

W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Zgierzu
:

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zgierzu - brygadier Zygmunt Kasprzyk

 

W imieniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:

V-ce Prezes - Andrzej Jóźwiak

Członek zarządu - Krzysztof Jarmusz

Członek zarządu - Dariusz Pietrasiak

 

Szwadron Kolarski imienia II Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich przy Oddziale PTTK w Ozorkowie:

Chorąży - Stanisław Frątczak

Chorąży - Andrzej Staniewski

 

Delegacje Szkół Gminnych:

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym  Elżbieta Sobczyńska- Kaźmierczak z uczniami

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Białej Blanka Hauke z uczniami

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej Agnieszka Sobczak z uczniami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Giecznie Marek Stangreciak  z uczniami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Grotnikach Maria Teresa Socalska z uczniami

Nauczyciel Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku Julia Chmielewska z uczniami

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie Irena Konsowicz z uczniami

 

W imieniu Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Zgierzu:

Przewodnicząca Rady – Halina Szymańska

Członek zarządu - Romana Zając

 

W imieniu Sołectwa Biała:

Sołtys Sołectwa Biała - Wacław Zając

Członek Rady Sołeckiej - Bożena Zdrojewska

Członek Rady Sołeckiej - Zbigniew Klubowski