Dożynki za nami

 

dsc05402_560

20-te Dożynki w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej

Stało się już naszą gminną tradycją, tak jak przed wiekami, że po zakończeniu zbiorów zbóż obchodzimy Gminne Święto Plonów zwane Dożynkami.

Prasłowianie i Bałtowie jako pierwsi czcili koniec lata i swoim bóstwom oddawali cześć, obdarzając opieką rośliny oraz drzewa i składając im ofiary. Gdy postęp cywilizacyjny umożliwił rozwój rolnictwa, ludzie dziękowali za plony i związaną z tym możliwość przeżycia, prosili o łagodną zimę i szybkie nadejście kolejnej wiosny.

Tegoroczne Święto Chleba było już po raz dwudziesty zorganizowane na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej i jak co roku zgromadziło lokalną społeczność oraz wielu gości.

Święto to jest okazją do zaprezentowania dorobku wspólnot wiejskich działających na terenie Gminy Zgierz. Jest to czas dziękczynny, za trudy ciężkiej pracy rolników, jest to także czas zabawy i radości ale i zadumy nad symboliką chleba, który codziennie trafiając na nasze stoły staje się podstawą naszego przetrwania, a także spoiwem łączącym pokolenia.

Tegoroczne Wieńcowe – bo tak to święto nazywali nasi pradziadowie od wieńca, będącego jego symbolem – odbyło się 31 sierpnia, a jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w partnerstwie z Gminą Zgierz, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zgierz pana Zdzisława Rembisza oraz Radą Gminy Zgierz reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz pana Mirosława Burzyńskiego.

Jak to onegdaj bywało,  świętowanie rozpoczęliśmy barwnym korowodem dożynkowym. Jego zwyczaj wywodzi się z czasów kiedy to żniwiarze po zakończonej pracy, udawali się do zabudowań najznakomitszego gospodarza czy waszmości we wsi, aby wspólnie świętować zakończenie ciężkich prac przy zbieraniu zboża z pól. Pieśni śpiewane przez kroczących z wieńcem żniwiarzy mówiły o ich trudzie i zebranym plonie. Wyrażały troskę o przyszłoroczny urodzaj, nadzieję na zasłużony poczęstunek i wspaniałą zabawę.

Chcąc aby tradycji stało się zadość, nasz korowód prowadzili Starostowie Dożynek pani Bożena Rogalska i pan Bogusław Błaszczyk, z chlebem i miodem, a za nimi podążały: Grupa Tańca Mażoretkowego działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej; Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach; poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zgierz, które poprowadził Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stanisław Stańczyk, Władze Gminy Zgierz wraz z zaproszonymi gośćmi,  delegacje mieszkańców sołectw gminy Zgierz, w tym sołtysi,  członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z wieńcami dożynkowymi, członkowie Rad Sołeckich oraz inni przedstawiciele organizacji społecznych i kościelnych, stowarzyszeń, fundacji, szkół. W korowodzie nie mogło zabraknąć zespołów amatorskich działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej: Zespołu Śpiewaczego „Giecznianki” z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz Zespołu Śpiewaczego „Szczawinianki” ze Szczawina, które przypominały nam ludowe melodie towarzyszące naszym przodkom w obchodzeniu tak ważnego dla nich Żniwioku (inna nazwa dożynek). Wszyscy, pieszo, na wozach, bryczkami podążali ku miejscu, gdzie miało się rozpocząć świętowanie tego pradawnego obrządku splatającego w sobie elementy  pochodzące jeszcze z zamierzchłych czasów plemiennych oraz stosunkowo nowe: chrześcijańskie, a nawet nowoczesne.

Uroczystości  Dożynkowe oprócz charakteru ludowego zawierają w sobie elementy religijne. Dziś nie dziękuje się za zbiory, jak dawniej, słowiańskim bogom. Swą wdzięczność kieruje się ku Bogu i Matce Boskiej – orędowniczce ludzkiej codzienności, której rolnicy od dawien dawna polecali wszystkie swoje sprawy.

W te już dwudzieste Święto Plonów, mszę polową na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej odprawiał ojciec Krzysztof Jezierski misjonarz oblat Maryi Niepokalanej, proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grotnikach, a o piękną oprawę nabożeństwa zadbali: schola działająca w Kościele filialnym pw. Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej w Swędowie i pan Łukasz Kadłubowski – organista parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Grotnikach.

Wszystkim, którzy pozwolili nam w tym dniu tak uroczyście celebrować Eucharystię serdeczne Bóg zapłać.

Na dawnych dożynkach dworskich, na rozśpiewany orszak żniwiarzy, oczekiwał na ganku lub przed bramą dziedzic wraz z małżonką, krewnymi,  rezydentami i służbą. Obecnie taką rolę pełni gospodarz Gminy Zgierz – Wójt p. Zdzisław Rembisz, który przyjął od Starostów pachnący bochen chleba wypieczony z letnich zbiorów. Zgodnie z polskim zwyczajem chleb został podzielony pośród wszystkich uczestników święta na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, tak aby nikomu nie zabrakło tego symbolu życia i dostatku.

Od samego zarania Święta Plonów, jego nieodzownym symbolem były wieńce dożynkowe przynoszone przez żniwiarzy. Czasem wieńcem była cała, ścięta i przystrojona wstążkami i kwiatami ostatnia zżęta kępa zboża, później nabierały one wyglądu kół czy też koron wyplecionych ze zboża, ale zawsze były one podziękowaniem za obfitość plonów, nadzieją na przetrwanie srogiej zimy i zapowiedzią odrodzenia się przyrody wiosną.

Wieńce ozdabiano kolorowymi wstążkami, złoconymi orzechami, owocami jarzębiny, gałązkami leszczyny, kwiatami, bukszpanem, sitowiem, jabłkami, mirtą, z czasem też bibułowymi kwiatami i barwnymi papierkami. W niektórych regionach Polski do wieńca przymocowywano różne wypieki: obwarzanki, pierniki, figurki z ciasta, a bywało, że także żywego koguta lub gąskę.

Obdarowywanie wieńcami, związane było z przyśpiewkami, w których chwalono przychylnych rolnikom ludzi, albo też wyśpiewywano dręczące ich problemy, bo jak mówią słowa jednej z nich:

„Już zboże zebrane, czas już na dożynki, by wszystkim wyśpiewać grzeszki i uczynki,

Trochę pośpiewamy, trochę ubliżymy, Kto się będzie boczył, to się nie boimy”

Tegoroczne wieńce wedle tradycji przekazano gospodarzowi Dożynek i jego gościom, i tak:

  • Ø wieniec wypleciony przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dzierżąznej trafił na ręce Wójta Gminy Zgierz pana Zdzisława Rembisza;
  • Ø wieńcem wykonanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gieczna obdarowana została Rada Gminy Zgierz reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz pana Mirosława Burzyńskiego;
  • Ø wieniec wyrobiony ze zbóż jedliczańskich pól, a wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jedlicza trafił do Powiatu Zgierskiego na ręce Vice Starosty Powiatu Zgierskiego pana Marcina Karpińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego pana Józefa Dziemdzieli;
  • Ø Koło Gospodyń Wiejskich z Proboszczewic wykonało swój wieniec dla Miasta Zgierza, a przekazało go w podziękowaniu prezydent Miasta Zgierza pani Iwonie Wieczorek oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Zgierza panu Stefanowi Pelikanowi;
  • Ø wieniec zrobiony przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wypychowa został podarowany Regionalnemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, który reprezentował Przewodniczący Rady pan Krzysztof Banasiak oraz pani Halina Szymańska członkini Prezydium Regionalnego Związku Rolników, Kółek                   i Organizacji Rolniczych w Łodzi, jednoczenie członkini Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz Przewodnicząca Miejsko-Gminnej Rady Kół Gospodyń w Zgierzu;
  • Ø symbol szczawińskich plonów – wieniec wypleciony przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczawina był prezentem dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na ręce pani Anny Dąbrowskiej – kierownika Rejonowego Zespołu Doradców w Zgierzu.

Przy obdarowywaniu wieńcami nie obeszło się bez ich obtańcowywania, aż do zadyszki, oraz „polewania trójniakiem”.

Wszystkim darującym oraz obdarowywanym serdecznie dziękujemy.

Święto Plonów było zawsze okazją do pokazania sąsiadom najładniejszych zwierząt gospodarskich, nowych narzędzi rolniczych oraz rękodzieła wiejskich gospodyń. Był to czas dzielenia się swoimi wyrobami, także kulinarnymi. Na tegorocznych Dożynkach nie mogło więc zabraknąć twórców, którzy prezentowali swoje wyroby pełne ich duszy i serca, i tak oglądać mogliśmy: przepiękne hafty, cuda z filcu, biżuterię, rzeźbę, koronki i frywolitki, ceramikę, wyroby z siana, sznurka i sizalu, ciekawy decoupage i niecodzienny patchwork.

Wzdłuż alei przy dworku smakiem czarowały nas Stoiska Sołeckie bogate w smakołyki miejscowej kuchni, które przyciągały wzrok pięknym i kolorowym wystrojem, uwodziły smakami i zapachami z dzieciństwa, zapraszały aby przystanąć, rozgościć się i w pełni skorzystać z nieprzebranych smaków naszej ziemi. Można było się zatracić w smakołykach z Białej, Ciosen, Czaplinka, Jedlicza, Lorenek, Łagiewnik Nowych, Rosanowa i Szczawina.

Tradycją dożynek w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej stały się konkursy:

  • Ø na „Współczesny wieniec dożynkowy”, którego tegoroczna komisja w składzie pani Dorota Abramczyk – dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Bolesława Prusa w Zgierzu, pan Robert Starzyński – dyrektor Muzeum Miasta Zgierza oraz pani Monika Błażewicz-Kurzawa – specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi tegoroczny laur postanowiła przyznać Kołu Gospodyń Wiejskich z Wypychowa.
  • Ø na „Najlepsze stoisko promocyjne sołectwa”, którego zwycięzcami zostały Sołectwa z Ciosen i Czaplinka, a komisja w składzie pani Dorota Makieła – Prezes Fundacji „Pomocy Ziemi” z Łodzi, pani Anna Dąbrowska – kierownik Rejonowego Zespołu Doradców w Zgierzu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pani Małgorzata Tomczuk – kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Zgierzu miała „nie lada orzech do zgryzienia”.

Zwycięzcom gratulujemy, a członkom komisji  bardzo dziękujemy.

Dożynki, to przede wszystkim wielkie święto rolników, bez których trudu i codziennych poświęceń, nie byłoby plonów. Dlatego podczas tegorocznego świętowania w podziękowaniu za ich poświęcenie nagrodzono odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”: pana Bogusława Błaszczyka ze Szczawina, pana Andrzeja Olejniczaka z Bądkowa, pana Ryszarda Olejniczaka z Brachowic, pana Sylwestra Pawlaka z Woli Branickiej, panią Mariannę Palmowską z Dąbrówki Wielkiej, panią Bożenę Rogalską z Jasionki, pana Stanisława Szymczyka z Grabiszewa.

W tym miejscu, jeszcze raz wszystkim odznaczonym oraz każdemu rolnikowi oddajemy należny szacunek i uznanie, i życzymy Wszystkiego Najlepszego.

Dożynki nie mogłyby się obejść bez występów, przyśpiewek, koncertów grup uświetniających ich trwanie. Na naszych scenach występowały zatem: połączone orkiestry dęte: Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach prowadzone przez kapelmistrza Radosława Szymczyka; Zespół Śpiewaczy „Giecznianki” z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz Zespół Śpiewaczy „Szczawinianki” ze Szczawina; Grupa Tańca Mażoretkowego działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej prowadzona przez instruktorkę – panią Oliwię Niewiadomską; Zespół Tańca Nowoczesnego „Raindrops – Junior” prowadzony  przez instruktora – pana Mirosława Bednarkiewicza.

Wszystkim zespołom ich instruktorom oraz każdemu kto przyczynił się wzbogacenia naszego święta bardzo nisko się kłaniamy i serdecznie dziękujemy.

Czas świętowania to także czas rozrywki, której nie mogło zabraknąć dla małych i nieco starszych uczestników dwudziestych Dożynek na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Wszyscy chętni skorzystać mogli z szaleństw oferowanych przez „Wesołe Miasteczko” ale także zabaw i konkursów odbywających się po raz pierwszy, a miejmy nadzieję, że nie ostatni,  w Miasteczku Strażackim. Na chętnych, czekały tam najnowsze samochody strażackie jakie posiadają druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej i w Dzierżąznej, samochód strażacki z podnośnikiem hydraulicznym SH 40 z Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Oprócz nowoczesnych urządzeń na uwagę zasługiwały XIX wieczne  pojazdy i ich wyposażenie, które oglądać mogliśmy dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrówki Wielkiej i Powiatowej Straży Pożarnej ze Zgierza. Dzieci uczestniczyły w konkurencjach sprawdzających ich sprawność i celność. Śmiechom i zabawie nie było końca.

Strażacy nie tylko zadbali o nasz humor podczas tegorocznych dożynek, mieli na uwadze także nasze bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nad którym czuwali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu-Grotnikach.

Druhom i druhnom strażakom, którzy w tak wspaniały sposób zabezpieczali nasze bezpieczeństwo i humor, a w szczególności Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Zgierzu druhowi Waldemarowi  Mrulewiczowi, Komendantowi Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Stanisławowi Stańczykowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżąznej druhowi Andrzejowi Jóźwiakowi oraz Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu-Grotnikach druhowi Zbigniewowi Mirowskiemu serdecznie dziękujemy i życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

Wieńcowe, to nie tylko czas dziękczynny, to także czas zabawy. I tegoroczne święto nie mogło się obejść bez występów zespołów rozrywkowych.  Pierwszym z nich był Zespół Coverowy 2 Faces, bawiący uczestników imprezy znanymi, acz zawsze lubianymi przebojami. Gwiazdą tegorocznych Dożynek był występujący wieczorem Zespół Bracia, którego rockowe brzmienie rozgrzało publiczność, która pomimo deszczu bawiła się na dyskotece do późnych godzin nocnych. 

Podczas tegorocznego jubileuszu zadbała o nas także pogoda, która rozpieszczała nas słońcem i lekkimi podmuchami wiatru, a jej załamanie podczas wieczornego koncertu wskazuje tylko na jej wielką determinację w zatrzymaniu szalejących wokół nas burz.

Przeżycie tych pięknych chwil podczas jubileuszowych Dożynek nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i hojność licznych ofiarodawców. Wielu z nich wspierało nas od wielu już lat, dla niektórych było to nasze pierwsze wspólne działanie. Za ten okrągły dwudziesty jubileusz Dożynek wszystkim Sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy, a byli nimi: CEGIELNIA „DĄBRÓWKA” Zbigniew Zawadzki z Dąbrówki, gmina Zgierz, BANK SPÓŁDZIELCZY w Zgierzu , Firma „UTMAR” Urszula i Marian Włostek ze Zgierza – sklep z artykułami metalowymi, BANK PEKAO I ODDZIAŁ  w Zgierzu, TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW” – Biuro Regionalne w Łodzi, „STANDART” Renata i Tomasz Włostek Spółka jawna ze Zgierza – wyposażenie łazienek oraz wnętrz, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „DORMET” Jarosław Jagusiak ze Zgierza – sprzedaż łożysk, pasów i łańcuchów napędowych, Firma „KDT” Zakład Produkcji Drzewnej Krzysztof Smulewicz z Dzierżąznej, gmina Zgierz, Firma „DACH64.PL” Włodzimierz Sikora z Dąbrówki Wielkiej, gmina Zgierz – producent obróbek blacharskich  do 6,4 metra, Firma „FLORIAN CENTRUM S.A.” z Kutna – producent pokryć dachowych  i elewacyjnych, Firma Piotr MALINOWSKI I Spółka – sklep spożywczy z Białej, gmina Zgierz, APK Sp. z o.o. profesjonalne pokrycia dachowe – Punkt sprzedaży detalicznej Kolonia Głowa 90 A, gmina Zgierz oraz Łódź, ul. Brzezińska 18 Przedstawiciel ds. detalu p. Adam Kaczor, tel . 509-538-574, „POLSKA WODA” Sp. z o.o. z Aleksandrii, gmina Ozorków, GALART  Spółka Cywilna Michał Toma, Maciej Nowosiad – Agencja Reklamowa w Zgierzu, Firma DAN I PAW Daniel Soból ze Zgierza – kompleksowe remonty budynków przemysłowych i mieszkalnych, Firma „AGROL” Spółka Cywilna Tomasz i Rafał Marchwiany z Białej, gmina Zgierz – importer maszyn rolniczych, Firma ZEPTER INTERNATIONAL POLAND – wiodący producent naczyń ze stali chromowo-niklowej, na którą producent daje wieczystą gwarancję, Firma LIS z Łodzi – producent kołder i poduszek, Firma „TOMEX” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Umiński – sklep z artykułami pościelowymi w Zgierzu, Marian Jóźwiak - Gospodarstwo Rolne ze Szczawina, gmina Zgierz,         Firma GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o. – bezpłatne badania słuchu, serwis i doradztwo, w dziedzinie niedosłuchu, dobór aparatów słuchowych. Zgierz, ul. Narutowicza 21, Cukiernia “Szarlotka” Tomasz Kałużny – ze Zgierza, Firma Handlowo-Usługowa „KWIATKOWSKI” Grzegorz Kwiatkowski z Ozorkowa – Autoryzowany Dystrybutor Oleju Opałowego Ekoterm Plus, Firma kosmetyczna ORIFLAME Pani Katarzyna Płonka, AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Alina Sikorska i Sylwia Królikowska – Agent Ubezpieczeniowy – która informuje iż wyjazd dla dwojga do Hotelu Prezydent w Spale wygrała w drodze komisyjnego losowania pani Żaneta Fornalczyk, ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w Zgierzu, AVON Cosmetics Polska Sp. z o.o. Menadżer p. Beata Wojnowska – firma, która zaspokaja potrzeby kobiet, Sklep spożywczo-przemysłowy „BRAUN” z Białej, gmina Zgierz, Firma „SAM – SCAN” SP. Z O. O. – sieć sklepów ogólnospożywczych z Łodzi, Firma ŻWIR-MAX Przemysław Skupiński z Dąbrówki Strumiany, gmina Zgierz – kopalnia kruszywa, roboty ziemne i usługi transportowe, Zakład Remontowo-Budowlany GIPS-SERVICE Gracjan Robert Staniszewski ze Zgierza, Firma Handlowo-Usługowa „MARINA” Marina i Andrzej Wolamin, Centrum Targowe „Ptak” – suknie wieczorowe oraz bezpośredni importer kożuchów z Włoch i Hiszpanii, Salon Fryzjerski w Zgierzu przy ul. Długiej 71/73 „FRYZOWNIA” prowadzony przez Agnieszkę Siemińską. Ranga Dożynek Gminnych miała tak wspaniałą oprawę dzięki Państwa życzliwości i chęci pomocy, która w dużej mierze przyczynia się do coraz większej popularności naszego święta.

Wszystkim,  którzy w tym roku byli z nami podczas tegorocznych Dożynek serdecznie dziękujemy i zapraszamy już za rok, pełni nadziei na zdrowe życie, spokojną pracę i dobre przyszłoroczne zbiory.

A na ten czas życzymy Państwu,

oby Wam się darzyło, mnożyło, w oborze i komorze, w każdym kątku i zakątku,

żebyście mieli tyle owiec, ile w lesie mrowiec; tyle wołków, ile w płocie kołków;

a na polu żeby był snop na snopie i kopa na kopie

Barbara Polasińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej wraz ze współpracownikami