Projety realizowane przez nas w latach 2010-2014

L.p

Projekt

Kwota dotacji

1

Projekt:

„Integracja w porządku - razem możemy więcej”

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2010 roku.

 

 

45 058,50

2

Projekt:

Organizacja imprezy kulturalnej
Noc Świętojańska w Dzierżąznej

 – w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany w  2011 roku, rozliczony
w 2012 roku.

 

 

 

 

18 153,62

3

Projekt:

„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej”
– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają
się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2012 roku.

 

 

 

 

18 557,25

4

Projekt:

„Śpiewająca Polska”

- w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Narodowego Centrum Kultury.

Projekt obejmował chóry: Leśne nutki
i Słowikowe trele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Grotnik i ze Słowika

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2012 roku.

 

 

 

1 792,00

5

Projekt:

„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i wyposażenie Akademii Rękodzieła”
 – Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.

 

 

 

8 952,02

6

Projekt:

„Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i doposażenie  amatorskich zespołów śpiewaczych”

– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.

 

 

 

 

23 322,35

7

Projekt:

„Śpiewająca Polska”

- w ramach Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Narodowego Centrum Kultury.

Projekt obejmował chóry: Leśne nutki z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Grotnik i Słowikowe trele z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
ze Słowika.

Projekt zrealizowany i rozliczony w 2013 roku.

 

 

 

 

4 000,00

8

Projekt:

„Mażoretki – warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie zespołu”

– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt w realizacji w 2014 roku.

 

Przewidywana kwota dofinansowania

 

20 097,28

9

Projekt:

Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej”

- w ramach programu rozwój infrastruktury kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt w realizacji w 2014 roku.

 

60 000,00

10

Projekt:

„Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji”
 – Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt zrealizowany i w rozliczeniu w 2014 roku.

 

 

 

 

16 888,00

11

Projekt:

„Urządzenie placu zabaw – początkiem innowacyjności w Gminnym Ośrodku Kultury  w Dzierżąznej”
– Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt przewidziany do realizacji w 2015 roku.

 

Przewidywana kwota dofinansowania

 

50 000,00

12

Dotacja Fundacji Orange z programu
„Akademia Orange dla bibliotek”
, z przeznaczeniem na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek (w szczególności w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu).

2011 r.= 1510,44 zł

2012 r. = 511,90 zł

2013 r. = 1696,50 zł

2014 r. = 2057,25 zł

 

 

 

 

5 776,09

13

Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w latach 2010 -2014

2010 r.= 2500,00 zł

2011 r.= 3600,00 zł

2012 r. = 4000,00 zł

2013 r. = 5468,00 zł

2014 r. = 5000,00 zł

 

 

 

20 568,00

14

Projekt:

„RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranej przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Dotacja rzeczowa: sprzęt komputerowy, biurowy
i fotograficzny

w kwocie 84 675,8

 

Razem: kwota pozyskanego dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych i krajowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w latach: 2010-2014

 247 743,70

Razem: kwota przewidywanego dofinansowania zewnętrznego z funduszy unijnych i krajowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej

 130 097,28

 

RAZEM: za lata 2010-2014

377 840,90