Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej przy GOK

 

 

mkidn_01_cmyk_mini_160

Nowe instrumenty dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.


Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Zgierz oraz rosnącemu zainteresowaniu jego działalnością wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w listopadzie 2013 r. napisał i złożył wniosek na zakup instrumentów muzycznych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2014. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków z całej Polski, komisja powołana przez Ministra Kultury przyznała dotację Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dzierżąznej w wysokości 60 000,00 tys. zł na realizację  zadania pod nazwą: „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej”.

W ramach dotacji zakupiono:
4
trąbki,
3 saksofony altowe,
3 sakshorny,
2
saksofony tenorowe,
2 puzony,
1 tubę,
1 klarnet,
1 bęben marszowy,
1 zestaw perkusyjny
oraz statywy do wszystkich instrumentów.

 

Nowe i dobrej jakości instrumenty będą miały ogromny wpływ na brzmienie orkiestry, jej strojność, funkcjonalność i jakość wykonywanych utworów. Instrumentaliści będą mogli rozwijać swoje pasje muzyczne, wykazując chęć prezentowania nabytych umiejętności.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.