Nowy plac zabaw w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.

 

logotypy_m_419_01

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej napisał i zrealizował projekt: „Urządzenie placu zabaw – początkiem innowacyjności w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżążnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013.

W marcu bieżącego roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, w miejscowości Dzierżązna 4, wykonane zostały prace związane z zainstalowaniem nowego placu zabaw. W pierwszej kolejności przygotowano teren pod plac zabaw: zdemontowano stare, zniszczone urządzenia placu zabaw; wytyczono nowy obszar placu zabaw i przygotowano powierzchnię pod urządzenia (istniejącą nawierzchnię piaszczystą i trawiastą wyrównano ze spadkiem poziomym). Następnie zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw: zjazd linowy,  huśtawkę pojedynczą z metalową belką, huśtawkę pojedynczą z metalową belką Bocianie Gniazdo, stożek z linarium, bujak – sprężynowiec, karuzelę tarczową z siedziskami,  tablicę do malowania, zestaw zabawowy dwuwieżowy, tablicę z regulaminem placu zabaw. Zainstalowano odpowiednią syntetyczną nawierzchnię o powierzchni 16,20 m2 pod urządzenie stożek-linarium. Pozostałą powierzchnię wysypano piaskiem, a na obrzeżach posiano trawę.

Prace budowlane były intensywne, zakończyły się z końcem miesiąca marca, kiedy to Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej Barbara Polasińska złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o płatność dotyczący w/w projektu.