III Turniej Sołectw za nami

W dniu 11 lipca 2015 roku, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej odbył się III Turniej Sołectw Gminy Zgierz pod patronatem Wójta Gminy Zgierz pani Barbary Kaczmarek.

Pomysłodawcą i Organizatorem Turnieju Sołectw był Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej.

Celem turnieju było nawiązanie kontaktów między sołectwami gminy Zgierz, integracja międzypokoleniowa społeczności poszczególnych sołectw, a także zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Zgierz oraz promocja wsi i zdrowego stylu życia.

Turniej został ogłoszony we wszystkich 40 Sołectwach gminy Zgierz. Gotowość do turnieju zdeklarowało 8 sołectw, niemniej jednak we współzawodnictwie o puchar Super Sołectwa gminy Zgierz rywalizowało 6 drużyn.

 1. Besiekierz Nawojowy, gdzie kapitanem drużyny był sołtys pani Małgorzata Kotus

 2. Besiekierz Rudny, gdzie kapitanem drużyny był sołtys pan Dariusz Sędzicki

 3. Czaplinek, gdzie kapitanem drużyny był sołtys pani  Anna Potakowska

 4. Kwilno, gdzie kapitanem drużyny był sołtys pani Teresa Kacprzak

 5. Łagiewniki Nowe, gdzie kapitanem drużyny był pan Piotr Wężyk

 6. Ustronie, gdzie kapitanem drużyny był sołtys pani Zuzanna Marchewa

Podczas zmagań turniejowych zostało przeprowadzonych dziewięć konkurencji, każda z nich była punktowana.

 1. Prezentacja na scenie

 2. Taxi taczka

 3. Slalom sołtysa do urzędu

 4. Młocka Balonów

 5. Stoisko promocyjne sołectwa

 6. Kropelka do kropelki

 7. Kobieta też potrafi

 8. Slalom dusigrosza  

 9. Przeciąganie liny

Zgodnie z regulaminem turnieju komisja sędziowska przyznała dodatkowe punkty za doping kibiców:

 1. Besiekierz Nawojowy pkt. 8

 2. Besiekierz Rudny pkt. 10

 3. Czaplinek pkt. 7

 4. Kwilno pkt. 8

 5. Łagiewniki Nowe pkt. 10

 6. Ustronie pkt. 6

Ponadto przyznała ujemne punkty karne zgodnie z regulaminem turnieju za niesportowe zachowanie dla drużyny sołectwa Besiekierz Rudny „- 6” pkt.

Po przeprowadzeniu w/w konkurencji okazało się, iż dwa sołectwa mają taką samą liczbę punktów. W celu wyłonienia zwycięzcy turnieju przeprowadzono dodatkową konkurencję „rzut beretem z antenką” między sołectwami: Besiekierz Nawojowy i Besiekierz Rudny.

W wyniku dogrywki punktacja końcowa przedstawia się następująco:

 1. Besiekierz Rudny 93 pkt. I miejsce i tytuł Super Sołectwa

 2. Besiekierz Nawojowy 91 pkt. II miejsce

 3. Kwilno 71 pkt.  III miejsce

 4. Czaplinek  68 pkt. IV miejsce

 5. Łagiewniki Nowe 65 pkt   V miejsce

 6.  Ustronie 49 pkt.  VI miejsce

I sędzia główny –  pan Krzysztof Wężyk

II sędzia główny – pan Piotr Gralak

III sędzia główny – pan Jakub Niedziela

Osoby z wieloletnim doświadczeniem w sędziowaniu na różnego rodzaju zawodach czy festynach.

Oprócz zmagań turniejowych uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć występy w ramach XXXI Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych. Do Dzierżąznej przyjechały barwne zespoły zagraniczne: z Izraela, z Rumunii i z Turcji. Polskę reprezentował zespół śpiewaczy Giecznianki z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.

Puchar Super Sołectwa przypadł sołectwu Besiekierz Rudny wraz z czekiem pieniężnym i pamiątkowym dyplomem.

Sołectwo Besiekierz Nawojowy i Kwilno otrzymały statuetki i pamiątkowe dyplomy, natomiast sołectwa Czaplinek, Łagiewniki Nowe i Ustronie pamiątkowe dyplomy za udział. Wszystkie w/w nagrody wręczyła Wójt Gminy Zgierz pani Barbara Kaczmarek i  Poseł na Sejm RP pan Marek Matuszewski.

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej ufundował  za trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe.

Podczas turnieju królował sport, zabawa, piosenka i taniec.

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej dziękują wszystkim uczestnikom imprezy za wspaniałą zabawę, niepowtarzalną atmosferę i ogromne zaangażowanie.