Konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej jest organizatorem wielu konkursów, które z roku na rok wpisują się w tradycję odbywających się tutaj imprez i działań kulturalnych. Najwdzięczniejszą grupą są oczywiście dzieci, do których adresujemy wiele konkursów. Staramy się także organizować różnorodne konkursy dla dorosłych.

DLA DZIECI:

 

„Na najwyższą i najładniejszą palmę wielkanocną”

Konkurs organizowany jest każdego roku przed Świętami Wielkiej Nocy. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zgierz, a także czytelnicy sieci bibliotek gminnych przygotowują piękne palmy wielkanocne. Są dwie kategorie – niektóre palmy startują w konkursie na najpiękniejszą, inne na najładniejszą. Wszystkie prace można podziwiać podczas warsztatów wielkanocnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.

 

Gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki” – w Dzierżaznej co roku odbywają się gminne eliminacje do konkursu organizowanego przez Ośrodek Teatralny Łódzkiego Domu Kultury. W eliminacjach biorą udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Najpiękniej recytujące maluchy przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Wszystkie dzieci biorące udział w gminnych eliminacjach otrzymują nagrody.

 

„Wydajemy własną książkę”

Konkurs prowadzony już od lat w którym dzieci starają się samodzielnie przygotować książki, dbając zarówno o szatę graficzną (własnoręczne ilustracje), stronę edytorską, jak i merytoryczną – w zależności od tematyki często wydają napisane do szuflady wiersze czy opowiadania. Pod uwagę brana jest fantazja i pomysłowość młodych wydawców. Tematyka jest różnorodna, a motyw przewodni zmieniamy każdego roku. Szczególnie wysoko cenione są utwory samodzielnie napisane.

 

„Szopka Bożonarodzeniowa”

Konkurs w klimacie gwiazdkowym. Uczniowie gminnych szkół i czytelnicy naszych bibliotek przygotowują bożonarodzeniowe szopki, składające się z naturalnych elementów. Szopki cieszą oczy swoją urodą, pomysłowym wykonaniem i pracowitym dopracowaniem wszystkich elementów. Na szczególną uwagę zasługują figurki własnoręcznie wykonane  przez dzieci i młodzież w rozmaity sposób. Mieliśmy więc postaci wykonane z plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, a nawet ulepione z gliny.

Wystawę prac można obejrzeć podczas warsztatów bożonarodzeniowych organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej.

 

Nagrody w ww. konkursach są ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej bądź innych sponsorów.

 

DLA DOROSŁYCH:

 

 „Najlepsze stoisko promocyjne sołectwa”

Konkurs po raz pierwszy zorganizowany był w 2009 roku. Biorą w nim udział sołectwa z terenu gminy Zgierz, których przedstawiciele samodzielnie przygotowują stoisko swojej miejscowości promując wszystkie jej walory – a więc wyroby lokalnych twórców, regionalne przysmaki, chłopskie jadło czy lokalne stowarzyszenia, koła i organizacje – dorobek zarówno kulturalny, historyczny, jak i gospodarczy. Konkurs tak się spodobał mieszkańcom gminy Zgierz, iż ogrganizowany jest każdego roku podczas Dożynek Gminnych organizowanych w Ośrodku w Dzierżąznej.

Stoiska sołeckie na Dożynkach cieszą się zwykle ogromnym powodzeniem wśród uczestników imprezy i przybyłych gości.

 

„Tradycyjny wieniec dożynkowy”

Konkurs organizowany od kilkunastu lat. Biorą w nim udział wieńce dożynkowe wykonane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Oceniane są przez niezależną komisję, która wybiera najpiękniejsze. Konkurs organizowany co roku podczas Dożynek Gminnych organizowanych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.


Zachęcamy do uczestnictwa w naszych konkursach!


Relacje z poszczególnych konkursów oraz galerie zdjęć znajdziecie Państwo w Aktualnościach i w Archiwum.