ZAJĘCIA WAKACYJNE

plakat_na_stron_562

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąnej zaprasza wszystkie

chętne dzieci do udziału w zajęciach podczas wakacji.


Harmonogram zajęć:

data

miejsce

rodzaj zajęć

godziny

4.07(poniedziałek)

6.07(środa)

8.07(piątek)

GOK Dzierżązna


Klub odkrywców - bliskie spotkania z przyrodą


10.00-14.00


11.07(poniedziałek)

13.07(środa)

15.07(piątek)

świetlica w Ustroniu


Klub odkrywców- bliskie spotkania z przyrodą


10.00-14.00


18.07(poniedziałek)

21.07(czwartek)

22.07(piątek)

Świetlica w Rosanowie

Zajęcia sportowo-ruchowe

Bieg terenowy - podchody

Letnia szkoła mistrzów rękodzieła - zajęcia kreatywne

10.00-14.00


25.07(poniedziałek)

27.07(środa)

1.08(poniedziałek)

3.08(środa)

GOK Dzierżążna


Letnia szkoła mistrzów malarstwa(plener malarski)


10.00-14.00


27.07(środa)

29.07(piątek)

świetlica w Giecznie

Letnia szkoła mistrzów rękodzieła - zajęcia kreatywne

Zajęcia sportowo-ruchowe


10.00-14.00


5.08(piątek)

Wycieczka

Wenecja Biskupin Rogów

6.00-22.00

8.08(poniedziałek)

10.08(środa)

12.08(piątek)

GOK Dzierżązna

Letnia szkoła mistrzów fotografii


10.00-14.00


17.08(środa)

19.08(piątek)

Świetlica w Jedliczu

Letnia szkoła mistrzów rękodzieła - zajęcia kreatywne

10.00-14.00

Rajd rowerowy dla dzieci i rodziców (ognisko, muzyka, zabawy dla dzieci i dorosłych)


21.08(niedziela)

GOK Dzierżązna

Podsumowanie

wernisaż i wystawa, prezentacja filmu


 

Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej tel. 42 717 84 66

Pobieramy opłaty za zajęcia.

Liczba miejsc ograniczona (grupy do 20 osób)