OGŁOSZENIE

Informujemy, iż umowa najmu sali w dniu 16 sierpnia 2016 r., której przedmiotem było wynajęcie sali na "szkolenie" nie doszła do skutku, w związku z powyższym w tym dniu Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji nie przewiduje udostępnienia terenu na szkolenie ani żadne inne spotkanie o podobnym lub innym charakterze.


Jednocześnie informujemy, że w związku z pojawiającymi się informacjami o organizacji na terenie Ośrodka spotkania Struktur Komitetu Obrony Demokracji pragniemy poinformować, iż nie zawarto w tym zakresie umowy o udostępnieniu terenu lub pomieszczenia na takie spotkanie, w związku z czym, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji nie widzi możliwości zrealizowania takiego spotkania i udostępnienia terenu w tym dniu.                                                                                                                          Agnieszka Kwiatkowska

                                                                                                                          p.o. Dyrektor GCKSTiR