Imprezy okolicznościowe

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, cieszących się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i całego regionu.

 

Nasze imprezy mają charakter cykliczny, są to m.in:


Noc Świętojańska

Impreza organizowana jest co roku pod koniec czerwca, a nawiązuje do tradycji starosłowiańskiego powitania lata, święta ognia i wody oraz miłości i płodności. Zwykle przyciąga tłumy zainteresowanych, a szczególnym powodzeniem cieszą się warsztaty w wyplataniu wianków świętojańskich i puszczanie wianków na wodę – tzw. spektakl światła i wody. Co roku znajdują się nawet śmiałkowie, którzy wyławiają swoim wybrankom wianki. Część obrzędową prowadzi zazwyczaj zespół folklorystyczny, który zaprasza do wspólnej zabawy przybyłą publiczność.


Imprezę uświetniają gwiazdy polskiej piosenki, a zabawa dyskotekowa trwa zwykle do samej północy.


Gminne Dożynki 

Tradycja Dożynek Gminnych jest już głęboko zakorzeniona w kulturze naszego regionu.

Tradycyjne święto rolników, chcących uroczyście podziękować za zbiory zboża i zakończone pomyślnie żniwa, przyciąga rzesze zainteresowanych. Dożynki rozpoczynamy uroczystym korowodem dożynkowym, na czele którego stoją Starostowie Dożynek. W barwnym korowodzie maszerują przedstawiciele lokalnych kół, stowarzyszeń, władz, zespołów, grup artystycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańców poszczególnych sołectw. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich niosą wyplecione przez siebie wieńce dożynkowe. Część obrzędowa to także ofiarowanie chleba Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy Zgierz, podzielenie się chlebem oraz polowa msza święta będąca podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Po mszy świętej następuje zwykle uroczyste wręczenie wieńców dożynkowych zaproszonym gościom oraz wręczenie odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”. Nie sposób nie wspomnieć o rozrywkowej części imprezy, którą zapewnia udział lokalnych  orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej oraz zespołów śpiewaczych – „Giecznianek” z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz „Szczawinianek” ze Szczawina z akompaniamentem Grzegorza Niszczaka. Co roku również zapraszane są gwiazdy polskiej estrady, a zabawa dyskotekowa z DJ-em, ciesząca zwłaszcza młodą część publiczności trwa zwykle do późnej nocy.Plenerowy Festiwal Piosenki znanej i Lubianej WYKA’

Ideą Festiwalu jest inspirowanie i kultywowanie amatorskiej twórczości artystycznej. Na występy przybywają amatorskie zespoły, grupy śpiewacze i soliści z terenu województwa łódzkiego. Członkowie zespołów to pasjonaci, dla których śpiewanie piosenek ludowych i biesiadnych stanowi wielką radość, a udział  w Festiwalu pozwala im zaprezentować szerszej publiczności swój dorobek artystyczny. Festiwal odbywa się co dwa lata. Ostatni organizowany był w 2011 roku.


Jako Ośrodek Kultury jesteśmy także współorganizatorem wielu imprez odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej lub na terenie gminy, takich jak:

Gminny Dzień Matki, Gminny Dzień Dziecka, Piknik Wiejski w Ustroniu, Jedlickie Spotkania z Kulturą i Tradycją, Andrzejki, Mikołajki, Bal Ostatkowy, Uroczystości Patriotyczne 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. Ponadto organizujemy także ferie dla dzieci, w trakcie których nasze pociechy biorą udział w różnych zajęciach oraz uczestniczą w zabawach i wycieczkach.


Więcej informacji i galerie zdjęć dot. poszczegółnych imprez w zakładce Aktualności i w Archiwum