• Struktura i zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej

   

  Gminny Ośrodek Kultury zawiera w swym statucie trzy zakresy działalności:

  - działalność kulturalna;

  - działalność bibliotek: Gminna Biblioteka w Dzierżąznej i jej filie:

  w Szczawinie i w Ustroniu;

  - działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej.

  dodano: 2009-12-29

 • Projekty

   

  Projekty zrealizowane

  przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej:

  dodano: 2010-10-03

 • Dwór w Dzierżąznej

  Dwór pochodzi z początku XX wieku i ma cechy późnego baroku i klasycyzmu. Zwartą bryłę przykrywa mansardowy dach z wysokimi kominami. Od frontu dodano czterokolumnowy portyk dostępny po schodach i unoszący taras, który poprzedza trójosiową wystawkę.

  dodano: 2009-08-25

 • Park na terenie Gminnego Ośrodka Kultury

  Park wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/290 z dnia 21.12.1983 roku. Projekt parku sporządził J. Szenfeld (za projekt I nagroda na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1924 roku).

  dodano: 2009-08-25