Struktura i zadania

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji  zawiera w swym statucie zakresy działalności:

– działalność kulturalna;

– działalność bibliotek: Gminna Biblioteka w Dzierżąznej i jej filia  w Ustroniu;

– działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dzierżąznej.

 

Gminne Centrum Kultury w Dzierżąznej zajmuje się m.in.:

– organizowaniem różnych form edukacji kulturalnej i wychowywaniem poprzez sztukę (warsztaty papieroplastyczne z twórcami ludowymi dla dzieci i dorosłych, tematyczne lekcje biblioteczne w świetlicach bibliotecznych); stwarzaniem warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;

– organizowaniem zajęć zaspokajających potrzeby mieszkańców, np. warsztaty rzemiosła i sztuki ludowej;

– organizowaniem imprez kulturalnych, np. imprez okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka; imprez plenerowych: Dożynki Gminne, Noc Świętojańska;

– organizowaniem spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;

– koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy;

– prowadzeniem działalności instruktażowo-metodycznej;

– współdziałaniem z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy;

– prowadzeniem bibliotek;

– prowadzeniem działalności wydawniczej i promocyjnej;

– prowadzeniem działalności szkoleniowo-wypoczynkowej, tj. organizacją szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych;

– realizacją programów w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej – współpraca        z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

– prowadzeniem współpracy z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi Gminy Zgierz.

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON
Dostosowanie dla niepełnosprawnych