Dotacja

Dotacja

„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych i regionalnych” to wniosek przygotowany przez Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej i pozytywnie rozpatrzony przez Narodowe Centrum Kultury w ramach...
Dostosowanie dla niepełnosprawnych