Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej zaprasza do współpracy podmioty prowadzące zajęcia rekreacyjne skierowane do różnych grup wiekowych. Planowane działania: zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,zajęcia ruchowe – joga, zumba...
Dostosowanie dla niepełnosprawnych