Projekty bibliotek: archiwum

Projekty realizowane przez biblioteki w latach 2005-2017: Od 2005 roku biblioteki realizują projekty skierowane do różnych grup czytelników.  „Biblioteki dla środowiska – aktywne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i...
Dostosowanie dla niepełnosprawnych