SPACERY HISTORYCZNE

SPACERY HISTORYCZNE

Spacery historyczne trasami: Biała- Dzierżązna, Szczawin-Dzierzązna, Kębliny-Dzierżązna to lekcja historii naszego regionu organizowana przez Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych