Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapraszamy twórców ludowych, rękodzielników oraz podmioty prowadzące stoiska sprzedażowe do kontaktu z Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych