Wakacje

Wakacje

W pierwszy dzień „Kulturalno-krajoznawczych spotkań wakacyjnych” w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej. Dzieci wysłuchały opowieści pana Janusza Kowirandy o wodzie na świecie, jej racjonalnym wykorzystaniu w gospodarstwach...
Dostosowanie dla niepełnosprawnych