Słowo Ukrainy

Słowo Ukrainy

W niedzielne popołudnie w Gminnym Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej odbył się wyjątkowy koncert „Słowo Ukrainy”. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję posłuchać popularnych utworów ukraińskich w wykonaniu Liubov Melki. W muzykę...
Zawody wędkarskie w Dzierżąznej

Zawody wędkarskie w Dzierżąznej

2 września 2023 roku Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji na swoim terenie zorganizowało ,,SOBOTNIE ZMAGANIA Z WĘDKĄ W DZIERŻĄZNEJ” zrealizowane z wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez...
Narodowe Czytanie !

Narodowe Czytanie !

…” Nie był to dwór wielkopański, ale jeden z tych starych, szlacheckich dworów, w których niegdyś mieściły się znaczne dostatki i wrzało życie ludne, szerokie, wesołe”… Tak dwór w Korczynie opisywała Eliza Orzeszkowa. A my nie w Korczynie ale na tarasie Dworku w...
Dożynki 2023

Dożynki 2023

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie...
Dostosowanie dla niepełnosprawnych