Centrum w terenie

GCKSTiR w Dzierżąznej zajmuje się organizowaniem warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Obecnie na terenie gminy Zgierz działają w tej formule cztery zespoły: Orkiestra Dęta, zespoły śpiewacze Szczawinianki i Giecznianki z kapelą ludową oraz zespół Jednorożce.

Koła Gospodyń Wiejskich to obok Kółek Rolniczych najstarsza organizacja społeczna działająca w Europie.

Obecnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej aktywnie współpracuje 13 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Biała, KGW Dąbrówka, KGW Dzierżązna, KGW Gieczno, KGW Grotniki-Ustronie, KGW Jedlicze A i B, KGW Kębliny, KGW Lorenki, KGW Łagiewniki, KGW Proboszczewice, KGW Rosanów, KGW Szczawin, KGW Wypychów

świetlice wiejskie, gmina zgierz, Gminne Centrum Kultury, Spotu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą nie tylko dzieciom, ale także dorosłym.

Świetlice wiejskie z gminy Zgierz funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95), która stanowi, że do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców, a organizowanie świetlic jest formą takiej pracy.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych