CYFROWE GOKi

 

projekt w GCKSTiR

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej  przystąpiło do projektu CYFROWE GOKi – NUTS łódzki.                                  Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz           poprawa umiejętności korzystania z Internetu, nauka programowania           i nauczania programowania. W ramach projektu realizowane będą szkolenia z zakresu komunikacji, tworzenia treści i bezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości                                 szans i niedyskryminacji.

http://www.bezbarier.org.pl/projekt_cyfrowe-goki-lodz.html