Informacja o wyborze oferty – projekt pn. „Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna”