Giecznianki z kapelą ludową

Zespół Śpiewaczy  „Giecznianki” z Gieczna

z Kapelą Ludową

Instruktorem zespołu jest Andrzej Gawroński.

Skład zespołu:
chór, który tworzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Giecznie:

Gabriela Skopiak

Jolanta Turek

Zofia Piotrowska

Elżbieta Rogalska

Teresa Szczepaniak

Kazimiera Okońska

Teresa Kuzańska

Kapela Ludowa:
Ireneusz Górski

Andrzej Gawroński

Marek Ubysz

Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu w świetlicy w Giecznie.