Giecznianki z kapelą ludową

Zespół Śpiewaczy  „Giecznianki” z Gieczna

z kapelą ludową Zenona Rudnickiego

Kierownikiem muzycznym zespołu jest Zenon Rudnicki,
a administracyjnym Irena Stolarska.

Skład zespołu:
chór, który tworzą członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Giecznie:

Irena Stolarska

Gabriela Skopiak

Jolanta Turek

Zofia Piotrowska

Kazimiera Okońska

Teresa Kuzańska

Kapela Ludowa:
Zenon Rudnicki

Andrzej Gawroński

Marek Ubysz

Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu w świetlicy w Giecznie.