Rezerwat „Dąbrowa Grotnicka”

Lasy pełnią wyjątkową rolę społeczną, krajobrazową i przyrodniczą. Są strażnikiem zmian klimatycznych, fabryką tlenu, chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ostoją dla tysięcy gatunków roślin oraz zwierząt. Lasy są także ulubionym miejscem wypoczynku ludzi. Ale są lasy, które trzeba czasem zostawić w spokoju. Rezerwat w Lesie Grotnickim jest jednym z nich.

w rezerwacie obowiązuje całkowity zakaz ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej

rezerwat, zasady, gmina Zgierz

O ile nie ma wyznaczonych szlaków, do rezerwatu nie wolno wchodzić, a granice wyznaczają znaki:

  • tablice czerwone (z nazwą rezerwatu) i białe (z zasadami), fot. <<,
  • zielone ciągłe pasy na drzewach, fot. >>
rezerwat, zasady, gmina Zgierz

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka jest unikalnym fragmentem lasu. 60% jego powierzchni zajmuje dąbrowa świetlista i jest to największy obszar tego typu lasu dębowego w województwie łódzkim. Wiek drzew, które tu rosną, nierzadko przekracza 100-150 lat.

Rezerwat został włączony w europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000.

dąbrowa świetlista

Las dębowy uważany za najbogatszy florystycznie polski typ lasu, jednak mało odporny na ruch turystyczny. Najczęściej występuje w części środkowej i wschodniej naszego kraju. Charakteryzuje się skąpą warstwą krzewów przy jednoczesnym bogactwie gatunkowym runa. Na początku XXI wieku zachowało się w kraju tylko 200 ha dąbrowy świetlistej.

Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz
Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz

utworzony

w 1990 roku

powierzchnia

100,47 ha

cel ochrony

zachowanie zespołu dąbrowy świetlistej i stanowisk roślin ciepłolubnych oraz chronionych

W części rezerwatu dąb miesza się z sosną. W innej części obok dębów (mieszaniec, bezszypułkowy i szypułkowy) rosną graby, buki, brzozy brodawkowate, lipy i jawory. Zaś najcenniejszym fragmentem dąbrowy świetlistej tu występującej są ponad 100-letnie, lite drzewostany dębowe. Łącznie na obszarze rezerwatu stwierdzono 270 gatunków roślin, w tym 44 gatunki drzew i krzewów.

W bujnym i bogatym gatunkowo runie leśny rosną rośliny objęte całkowitą ochroną -  goździk pyszny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko. Szczególnie cennym, na skalę europejską, gatunkiem jest dzwonecznik wonny.

Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz
CC BY-SA 2.5 Bernd Haynold, źródło: Wikipedia

Goździk pyszny
(Dianthus superbus)

CC BY-SA 3.0, ProchyMichał, źródło: Wikipedia

Dzwonecznik wonny
(Adenophora liliifolia)

Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz
Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz
CC BY-SA 3.0 Kurt Stüber [1] - caliban.mpiz-koeln.mpg.de/mavica/index.html part of www.biolib.de, źródło: Wikipedia

Wawrzynek wilczełyko
(Daphne mezereum)

CC BY-SA 3.0 Roo72, źródło: Wikipedia

Orlik pospolity
(Aquilegia vulgaris)

CC BY-SA 3.0 Florian Grossir, źródło: Wikipedia

Naparstnica zwyczajna
(Digitalis grandiflora)

zagrożenia

  • zanieczyszczenie powietrza
  • sąsiedztwo autostrady A2
  • postępujący proces grądowacenia
  • ekspansywne drzewa i krzewy (m.in. czeremcha amerykańska, leszczyna)
  • ruch turystyczny (bliskie położenie miejscowości letniskowych)
Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz
Dąbrowa Grotnicka, turystyka, gmina Zgierz

lokalizacja

Dostosowanie dla niepełnosprawnych