Orkiestra Dęta

orkiestra dęta ze Szczawina

W Orkiestrze Dętej, oprócz wspomnianych w wierszu trąbek, są też puzony, saksofony, flet oraz tuby, które wraz z perkusją nadają utworom rytm. Zespół prowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tomaszowie Mazowieckim i Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Skład zespołu:

Jan Braun
Adam Hut
Aleksandra Pietrasiak
Łukasz Jędrzejczak
Michał Jędrzejczak
Przemysław Jędrzejczak
Wojciech Jędrzejczak
Magdalena Jędrzejczak-Rosińska
Konrad Karpiński
Adam Królikowski
Grzegorz Królikowski
Józef Królikowski
Łukasz Królikowski
Wiesław Kacprzak
Grzegorz Niszczak
Daria Kociszewska
Dominik Błaszczyk
Tomasz Kondracki

Orkiestra występuje na wielu uroczystościach gminnych i powiatowych prezentując szeroki repertuar, który obejmuje m.in. utwory rozrywkowe, ludowe czy patriotyczne.

Zespół działa pod patronatem GCKSTiR w Dzierżąznej. 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek:
warsztaty w godz. 16.30 – 19.30
próby w godz. 19.30 – 21.30

Dostosowanie dla niepełnosprawnych