Ogłoszenie dyrektora GCKSTiR w Dzierżąznej

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) informuję,  że  Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej do dnia 27 grudnia 2020 r. funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Zmiany w organizacji  Centrum zostały wprowadzone w celu   zapewnienia bezpieczeństwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie polecenia pracy zdalnej oraz wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych zadań, od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. pracownikom zostało polecone wykonywanie pracy zdalnej, na zasadach określonych  w odrębnym zarządzeniu.

Działalność Centrum:

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) informuję, iż:

 –  na podstawie  § 10 ust.11  do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie działalności twórczej związanej w wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanym bez udziału publiczności, w tym działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrania  fonograficzne  i audiowizualne;

– na podstawie § 10 ust. 12 zakazuje się prowadzenie działalności przez   organizowanie wydarzeń z udziałem publiczności, z zachowaniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

– park w Dzierżąznej jest udostępniony codziennie (dni robocze oraz soboty i niedziele) w godzinach 9.00 -16.00. Dezynfekcja urządzeń na terenie parku odbywa się  codziennie przed jego otwarciem;

–  dopuszcza się prowadzenie zajęć sportowych na Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym w Rosanowie, pod warunkami wynikającymi  z § 10 ust. 15 oraz 17 pkt 1 i 2;

– Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąznej i Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu są czynne, a osób korzystających ze zbiorów może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

Rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem:

Zdrowie jest najważniejsze. Dbajmy o siebie i innych!

Dyrektor Gminnego Centrum  Kultury,

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Anna Tomczak

Wernisaż

Wernisaż

Zapraszamy miłośników malarstwa na wystawę prac Grzegorza Kubiaka.

Koncert

Koncert

Zapraszamy do Dzierżąznej na koncert. Usłyszycie zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury...

Koncert relaksacyjny

Koncert relaksacyjny

Brzmienie gongów i mis himalajskich jest niezwykłą „kąpielą” w dźwięku o leczniczych...

Podwieczorek z gwiazdą

Podwieczorek z gwiazdą

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu " Podwieczorek z gwiazdą" organizowane przez Gminna...

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego człowieka. Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi...

Archiwa

Dostosowanie dla niepełnosprawnych