Park

Plan parku dworskiego w Dzierżąznej
W 1983 r., decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, park w Dzierżąznej wpisany został do rejestru zabytków. Jego powierzchnia zajmuje ok. 3,5 ha. Z dawnego układu przestrzennego czytelny jest układ dwóch osi kompozycyjnych.

Główna oś prowadzi z kierunku północ – południe. Po południowej stronie dworku szeroka płaszczyzna trawnika obsadzona była alejowo świerkami po wewnętrznej stronie i klonami srebrzystymi po stronie zewnętrznej. Między nimi poprowadzono dwie symetryczne względem osi aleje. Oś zamyka starodrzew dębowy i las po drugiej stronie stawu.

widok na staw w parku w Dzierżąznej
widok na park w Dzierżąznej

Park cechuje duża różnorodność gatunków drzew i krzewów. Przeważają odmiany rodzime dęby, lipy, klony, jesiony, akacje), ale występują również drzewa oraz krzewy obcego pochodzenia (choina kanadyjska, pigwowiec japoński). Przy podjeździe do dworku rosną: okazała lipa drobnolistna o Ø 100 cm, klony o Ø 40-70 cm, dęby czerwone o Ø 50-70 cm. Przy budynku gospodarczym rośnie drzewko kwalifikujące się do uznania za pomnik przyrody – klon o Ø 180 cm.

młode drzewa w parku
widok na drogę wjazdową do parku w Dzierżąznej

Oś poprzeczną w kierunku wschód – zachód zamykał 5-metrowy trejaż. W tej części parku rosło dużo drzew i krzewów iglastych. W latach 80-tych w parku były 33 gatunki drzew i 13 gatunków krzewów. Wskutek wichury w 1984 r., uszkodzeniu lub okaleczeniu uległo szereg wartościowych drzew, m.in. kilka wielkich dębów, rosłych klonów i świerków. W historycznych granicach drzewostan parkowy zachował się w części centralnej i wschodniej, natomiast nie w części zachodniej.

widok na alejkę w parku w Dzierżąznej
widok na park w Dzierżąznej

Na osi dworku, w kierunku południowym, występują pozostałości alei klonowej – drzewa mają Ø 50-70 cm. Mniej okazałe drzewa rosną w po-zostałej części parku. Są to klony, robinie o Ø 20-40 cm, a także świerki srebrne, daglezje, cyprysiki groszkowe. Poza granicami parku, po drugiej stronie stawu, rośnie grupa dębów błotnych oraz szypułkowych o Ø 50-80 cm (25 szt.). W latach 2000-2001, na terenie parku nasadzono młode drzewa, lipy, klony, wiązy, jesiony i ozdobne iglaki.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych