Projekty bibliotek: archiwum

Projekty realizowane przez biblioteki w latach 2005-2017:

Od 2005 roku biblioteki realizują projekty skierowane do różnych grup czytelników.

 „Biblioteki dla środowiska – aktywne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2005 r. Projekt obejmował organizację pozalekcyjnych zajęć kulturalno-oświatowych mających na celu skierowanie dynamizmu dzieci na rozwój własnej osobowości, zdolności i zainteresowań. W ramach projektu jego uczestnicy poznawali własne słabe i silne strony, rozwijali umiejętności interpersonalne, dzielili się swoimi zainteresowaniami, pracowali nad podwyższeniem swojej samooceny. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej zorganizowano imprezy sportowe oraz dwudniowe warsztaty dla uczestników projektu.

„Czytam, wiem, tworzę” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2006 r. Podczas realizacji projektu młodzież miała okazję skorzystać z warsztatów szybkiego czytania, w ramach których uczyła się technik zapamiętywania oraz umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem. Projekt zakończył się  wspólną lekcją wszystkich uczestników projektu.

„Biblioteki dla środowiska – w poszukiwaniu źródeł” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2006 r. Projekt obejmował zajęcia, podczas których jego uczestnicy poznawali historię swoich Małych Ojczyzn. Odbyły się wycieczki po okolicy, rozmowy z przedstawicielami lokalnych organizacji, wywiady z najstarszymi mieszkańcami. Projekt zakończył się wykonaniem prac opisujących historię miejscowości ich uczestników. W ramach projektu na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej odbyły się trzydniowe warsztaty wyjazdowe dla jego uczestników.

 „Biblioteczne przedszkole” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 r.– skierowany do najmłodszych czytelników bibliotek. Projekt obejmował zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w których brali udział rodzice i opiekunowie młodych uczestników. Podczas spotkań milusińscy mogli spróbować swych sił w zajęciach sportowych, rozwinąć umiejętności plastyczne poznać przepisy ruchu drogowego, zdobywali wiedzę o Bon Ton a także wzięli udział w inscenizacji wiersza J. Tuwima „Na straganie”. Projekt obejmował także głośne czytanie bajek. Opiekunowie uczestników zdobyli wiedzę w zakresie korzyści jakie płyną z czytania dzieciom książek, poznali sposoby jak ustrzec dziecko od niepowodzeń szkolnych i prawidłowo wspomagać jego rozwój.

„Biblioteki dla środowiska – Nasze hobby” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2007 r. Projekt był nastawiony na zorganizowanie dzieciom z Gminy Zgierz ciekawych i bezpiecznych wakacji. W bibliotekach jego uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach świetlicowych, zajęciach internetowych, wspólnym oglądaniu bajek, filmów przyrodniczych i geograficznych, zajęciach sportowych. W ramach projektu na odbyły się trzydniowe warsztaty wyjazdowe na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, podczas których uczestnicy wzięli udział w zajęciach z wyplatania wikliny, w zabawie w „Poszukiwanie skarbu”, zostali pasowani na biwakowicza i małego hobbystę, odbyły się także zajęcia plastyczne i kulinarne (konkurs w robieniu sałatek). Uczestnicy warsztatów bawili się także podczas finału Mini Playback Show, na dyskotekach i podczas konkursów. Warsztaty zakończyły się zajęciami z pływania na basenie w Ozorkowie.

W 2008 r. biblioteki realizowały projekt „Okiem fotografa” w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Był on skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat. Podczas realizacji projektu jego uczestnicy poznawali tajniki obsługi aparatu fotograficznego oraz obróbki zdjęć. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistę odbywały się w grupach co rozwinęło ich umiejętności współpracy oraz empatię. W ramach projektu odbyły się trzy wycieczki jego uczestników po województwie łódzkim. Każda z bibliotek wzbogaciła się o aparat fotograficzny ze statywem oraz program graficzny Corel.

2009 r. przyniósł realizację projektu „Cudze chwalimy, ale i swoje znamy” realizowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, była to kontynuacja projektu „Okiem fotografa”. Młodzież w wieku od 13 do 19 lat m.in. samodzielnie przygotowała trasy 3 wycieczek „Szlakiem Zamków”, uczestniczyła w zajęciach z papieroplastyki, garncarstwa i wikliniarstwa. Zwiedziła Muzeum Papieru i Druku oraz wzięła udział w prowadzonych tam interaktywnych zajęciach. W czasie realizacji projektu jego uczestnicy pogłębili umiejętności związane z wykonywaniem oraz obróbką zdjęć, a także przygotowali publikacje do druku – 3 mini-przewodniki: po Białej, Szczawinie i Ustroniu.

Oprócz przewodników powstał także  kalendarz na 2010 rok.

Dotacja Fundacji Orange z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, z przeznaczeniem na popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek (w szczególności w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu).

2011 r. = 1 510,44 zł

2012 r. =    511,90 zł

2013 r. = 1 696,50 zł

2014 r. = 2 057,25 zł

Razem dotacja: 5 776,09

 

Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w latach 2010 -2014

2010 r. = 2500,00 zł

2011 r. = 3600,00 zł

2012 r. = 4000,00 zł

2013 r. = 5468,00 zł

2014 r. = 5000,00 zł

Razem dotacja: 20 568,00

 

Programy realizowane przez biblioteki Gminy Zgierz w 2013 r.

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej wraz z filiami w Szczawinie i w Ustroniu wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej. Od lat pozyskuje środki pozabudżetowe na swoją działalność. W 2013 r. realizowała następujące programy:

Nowe książki w bibliotekach z dotacji Biblioteki Narodowej

Kolejny już rok Gminna Biblioteka w Dzierżąznej, wraz z filiami w Szczawinie i Ustroniu,  uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Dotacja wyniosła 5 468,00 zł, w tym zgodnie z warunkami programu  1/3 dotacji przeznaczyliśmy na książki dla dzieci i młodzieży.

Głównym celem prowadzonego przez Bibliotekę Narodową projektu jest popularyzacja czytelnictwa poprzez poprawę jakości zbiorów bibliotecznych.

Ksiązki z tegorocznych zakupów czekają już na półkach na wypożyczenie. Jak zawsze podczas wyboru książek pamiętaliśmy o preferencjach naszych czytelników, dlatego wśród nowości znaleźć można:

Dorotce Binkert „Dama w bieli”

Julie Orfinger „Niewidzialny most”

Natascha Kampusach „3096 dni”

Stefan Kornelius „Angela Merkel. Pani kanclerz”

Philips Vandenberg „Zielony skarabeusz”

Krzysztof Piskorski „Cienioryt”

Francesco Fioretti „Sekretna księga Dantego”

Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski „Kret w Watykanie”

Stephen King „Doktor sen”

Joanna Bator „Ciemno, prawie noc”

Marek Rybarczyk „Tajemnice Windsorów”

Małgorzata Potocka i Krystyna Pytlakowska „Obywatel i Małgorzata”

John Marsden seria „Jutro”

Renata Opala seria „Dzienniczek zakręconej nastolatki”

Agnieszka Stelmaszczyk seria „Kroniki Archeo”

Carla Montero „Wiedeńska gra”

… i wiele, wiele innych.

Teraz każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do bibliotek.

”Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”

 

 „Orange dla bibliotek”

Filie gminnych bibliotek w Szczawinie i w Ustroniu,  po raz trzeci otrzymały dotację w ramach programu Fundacji Orange „Orange dla bibliotek”. Poprzez dofinansowanie na internetyzację oraz działania edukacyjne Fundacja wspiera biblioteki w przemianie w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, kultury i edukacji, w których będą wykorzystywane nowe technologie komunikacyjne.
Z dotacji mogą korzystać tylko te biblioteki, które mają podpisaną umowę z Orange Polska na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W ramach dotacji w bibliotekach sfinansowano koszty instalacji szybszych łącz internetowych, w bibliotece w Ustroniu jest to usługa DSL, natomiast w bibliotece w Szczawinie Neostrada Biz Premium.
Z dotacji pokryto także koszt zakupu książki „ABC komputera”, część kosztów zakupu oprogramowania antywirusowego,  oraz część kosztów związanych z dostępem do Internetu.

W nawiązaniu do realizowanego programu w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu  od września do listopada odbywały się spotkania online w formie wideo konferencji, dla seniorów. Tematyka spotkań obejmowała szerokie spektrum zagadnień m. in. profilaktykę zdrowotną, kulturę, tradycję, rozrywkę, pasje, ekologię, nowe technologie, a nawet finanse.

Młodzi duchem otworzyli się na innych ludzi, stawiali pierwsze kroki w Internecie, rozwijali pasje. Miło było spotkać się przy herbatce i ciasteczku porozmawiać, wymienić się doświadczeniami.

Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie na bieżąco prowadziła zajęcia dla najmłodszych związane z efektywnym poszukiwaniem rzetelnych źródeł informacji oraz z ich bezpieczeństwem w sieci.

Biblioteki zapraszają do korzystania z Internetu w prowadzonych przez siebie kawiarenkach internetowych.

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej, nie bierze udziału w projekcie, z uwagi na fakt, że korzysta z Internetu dostarczanego drogą radiową, ale dysponuje także stanowiskami komputerowymi dla czytelników z dostępem do Internetu.

Miło nam będzie Państwa gościć w naszych placówkach.

Gorąco zapraszamy !

„Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek

 

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem Projektu jest FRSI.

Biblioteki na rynku pracy

Jednym z głównych problemów dokonujących się w Polsce od 1989 r. przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, jest zjawisko bezrobocia, które w sposób bezpośredni dotyka coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Zagadnienie bezrobocia stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych polskiej gospodarki. Biblioteka w Dzierżąznej postanowiła aktywnie wspomagać bezrobotnych mieszkańców naszej gminy w poruszaniu się po rynku pracy i w 2012 r. zakwalifikowała się do projektu „RozPracuj to z biblioteką”. Projekt powstał dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Billa i Mellindy Gates’a oraz Fundacji  Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi.

Od stycznia 2013 r. biblioteki w Dzierżąznej, Szczawinie i Ustroniu realizują założenia projektu, dzięki którym otrzymały wsparcie szkoleniowe i narzędziowe pozwalające na wypracowanie nowej formy działalności skierowanej do mieszkańców, którzy oprócz dobrej książki otrzymają w bibliotece wsparcie informacyjne, nauczą się pisania CV  i listów motywacyjnych, otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i  kursów doszkalających, skorzystają ze specjalnego narzędzia diagnostycznego napisanego specjalnie na potrzeby projektu, które pomoże im określić własne predyspozycje zawodowe. Odbyły się już dwa spotkania partnerskie mające na celu promocję projektu, oraz nawiązanie współpracy związanej z pomocą osobom poszukującym pracy.
W ramach prowadzonego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie działania związanego z wchodzeniem ludzi młodych na rynek pracy, poznaniem ich własnych predyspozycji zawodowych oraz nauką aktywnego poszukiwania pracy.

Dotacja rzeczowa:

sprzęt komputerowy, biurowy i fotograficzny w kwocie 84 675,87

 

Agnieszka Kwiatkowska

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej

Odjazdowy Bibliotekarz 2024

Odjazdowy Bibliotekarz 2024

Odjazdowy bibliotekarz 2024 Kolejny raz bibliotekarze powiatu zgierskiego, miłośnicy książek oraz...

To co w życiu ważne

To co w życiu ważne

Zespoły Giecznianki z kapelą oraz Szczawinianki w minioną sobotę godnie reprezentowały naszą gminę...

Archiwa

Dostosowanie dla niepełnosprawnych