Spacery UNESCO. Rzym siedmiu wzgórz .

Spacery UNESCO. Rzym siedmiu wzgórz .

W cyklu wykładów pod wspólną nazwą „Spacery UNESCO” zapraszamy w podróż do Rzymu Siedmiu Wzgórz Wiecznego Miasta: Kapitol, Palatyn, Kwirynał i Wiminał, Eskwilin, Celio oraz Awentyn. Spojrzymy na dzieje tych miejsc od starożytności do dziś.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych