GEOlekcje — Niebezpieczne osuwiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza na GEOlekcje.

GEOlekcje to cykl spotkań dotyczących zagadnień związanych z prowadzonymi na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH kierunkami studiów i badaniami. Treści są zgodne z programem nauczania szkół średnich, tak aby były atrakcyjne dla ucznia, a dodatkowo poszerzały jego wiedzę w zakresie danego tematu.

Link do wydarzenia.

W tym tygodniu porozmawiamy o osuwaniu się ziemi, a także zagrożeniach i zniszczeniach na osuwiskach.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych