Kontakt

Dane teleadresowe:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dzierżązna 4

95-001 Biała

tel. 42 717-84-66

fax 42 717-80-18

e-mail: dzierzazna@dzierzazna.pl

 

konto:

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

07 8783 0004 0020 0745 2000 0001

 

Godziny pracy Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Centrum Kultury

pracuje w swojej siedzibie 5 dni w tygodniu

w godzinach 8.00 – 16.00

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:

Anna Tomczak – tel. 515-280-188, 42 717 84 66

e-mail: a.tomczak@dzierzazna.pl

 

W poszczególnych sprawach prosimy o kontakt z następującymi pracownikami Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji:

 

1) Ośrodek Kultury

tel. 42 717-84-66

e-mail: dzierzazna@dzierzazna.pl

– warsztaty, koła zainteresowań

– sprawy związane z działalnością zespołów

– imprezy kulturalne na terenie gminy

– współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, szkołami, parafiami

2) Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

Elżbieta Pasternak – tel. 500-158-477 tel. 42 717-84-66

e-mail: e.pasternak@dzierzazna.pl

– ustalanie rezerwacji sal, terenu, noclegów

– przygotowywanie ofert

– kontakt ze sponsorami

3) Biblioteki gminne

Gminna Biblioteka w Dzierżąznej tel.42 717 84 66

Filia w Ustroniu tel.42 717 95 15

e-mail: biblioteka_dzierzazna@dzierzazna.pl

– sprawy zw. z działalnością wszystkich bibliotek gminnych

 

4) Promocja, strona internetowa

tel. 42 717-84-66

e-mail: dzierzazna@dzierzazna.pl

– administrator strony www, Internet

– kontakt z mediami

– promocja Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

5) Księgowość

Główny księgowy

Bożenna Jabłońska – tel. 42 717-84-66,

e-mail: ksiegowosc@dzierzazna.pl

 

Pracownik

Katarzyna Grabowska

e-mail: k.grabowska@dzierzazna.pl

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON
Dostosowanie dla niepełnosprawnych