Wsparcie Unii Europejskiej

baner-loga

W latach 2018-2019, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020 dofinansował w GCKSTiR w Dzierżąznej dwa projekty:

 • Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna (umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego),

KOSZT ZADANIA: 313 032,54 zł

DOFINANSOWANIE: 112 900,00 zł

 • Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z montażem elementów edukacyjnych w miejscowości Dzierżązna.

KOSZT ZADANIA: 179 963,00 zł

DOFINANSOWANIE: 77 937,00 zł

POMOC UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej.

źródło: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

mala-architektura-1
mala-architektura-2
mala-architektura-6
mala-architektura-5
mala-architektura-4
mala-architektura-3

NIEKTÓRE WYKONANE PRACE

 • utwardzenia
 • chodniki
 • elementy edukacyjne
 • grill betonowy
 • ognisko
 • altana
 • pomost pontonowy
 • lampy solarne typu LED
 • stacja naprawy rowerów
 • tężnia solankowa
Dostosowanie dla niepełnosprawnych