Park

Park wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/290 z dnia 21.12.1983 roku. Projekt parku sporządził J. Szenfeld (za projekt I nagroda na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1924 roku).

Powierzchnia parku wynosi ok. 3,5 ha.

Obecnie z dawnego układu przestrzennego czytelny jest układ dwóch osi kompozycyjnych.

Główna oś prowadzi z kierunku północ – południe. Po południowej stronie dworku szeroka płaszczyzna trawnika obsadzona była alejowo świerkami (po wewnętrznej stronie) i klonami srebrzystymi (po stronie zewnętrznej). Między nimi poprowadzono dwie symetryczne względem osi aleje. Oś zamyka starodrzew dębowy i las po drugiej stronie stawu. Oś poprzeczną założenia w kierunku wschód – zachód zamykał 5 metrowej długości trejaż (obecnie zniszczony). W tej części parku rosło dużo drzew i krzewów iglastych. Ogółem w parku rosły w latach  80. 33 gatunki drzew i 13 gatunków krzewów. W wyniku zniszczeń, które nastąpiły na skutek wichury w 1984 roku uległo uszkodzeniu lub okaleczeniu szereg wartościowych drzew, m.in. kilka wielkich dębów, okazałych klonów, świerków. W historycznych granicach drzewostan parkowy zachował się w części centralnej i wschodniej, natomiast w części zachodniej nie.
Park cechuje duża różnorodność gatunków drzew i krzewów. Przeważają odmiany rodzime dęby, lipy, klony, jesiony, akacje), ale występują również drzewa i krzewy obcego pochodzenia (choinka kanadyjska, pigowiec japoński). Przy podjeździe do dworku rosną: okazała lipa drobnolistna o Ø 100 cm, klony o Ø 40-70 cm, dęby czerwone o Ø 50-70 cm. Przy budynku gospodarczym rośnie drzewko kwalifikujące się do uznania za pomnik przyrody – klon o Ø 180 cm.

Poza granicami parku, po drugiej stronie stawu, grupa dębów błotnych oraz szypułkowych o Ø 50-80 cm (25 szt.).

Na osi dworku, w kierunku południowym, występują pozostałości alei klonowej – drzewa mają Ø 50-70 cm. Mniej okazałe drzewa rosną w pozostałej części parku. Są to klony, robinie o Ø 20-40 cm, a także świerki srebrne, daglezje, cyprysiki groszkowe.

W roku 2000 i na początku 2001 dokonano nasadzeń młodych drzew na terenie Ośrodka. Zostały posadzone: lipy, klony, wiązy i jesiony, a także ozdobne iglaki.

Facebook
Facebook
Gmina Zgierz
SOCIALICON
Dostosowanie dla niepełnosprawnych