KGW

Koła Gospodyń Wiejskich to prócz Kółek Rolniczych najstarsza organizacja społeczna działająca obecnie w Europie. Pierwsza organizacja kobieca powstała 14 marca 1866 roku w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim. Przyjęła wówczas nazwę: „Towarzystwo Gospodyń”. Towarzystwo zachęcało żony włościańskie do gospodarności, rozwoju ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i oszczędności.

W 1918 roku organizacje Kobiet Wiejskich w Polsce przybrały jedną nazwę: „Koło Gospodyń Wiejskich”. Zadaniem kobiet w tym okresie była praca oparta na samopomocy społecznej, podnoszeniu kultury, oświaty, pogłębianiu specjalizacji zawodowej i stanu gospodarczego członkiń. Organizowano różnego rodzaju kursy i konkursy, odczyty, pokazy i wystawy.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zgierz są niezawodnym partnerem do współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dzierżąznej. Aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych przez naszą instytucję działaniach, między innymi w:

  • Balach Ostatkowych i Andrzejkowych;
  • Gminnym Dniu Kobiet,
  • Dniu Matki, Dniu Dziecka,
  • Warsztatach Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych;
  • W obrzędzie Nocy Świętojańskiej;
  • Współorganizując Pikniki i Festyny Środowiskowe.

Koła z gminy Zgierz pracują pod kierunkiem Pani Haliny Szymańskiej – przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich co roku bardzo aktywnie uczestniczą w Dożynkach, tu w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, prezentując przepiękne wieńce dożynkowe. To arcydzieła sztuki ludowej kultywujące tradycje polskie.

Obecnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury aktywnie współpracuje 13 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Biała, KGW  Dąbrówka, KGW Dzierżązna, KGW Gieczno, KGW Grotniki-Ustronie, KGW Jedlicze A i B, KGW Kębliny, KGW Lorenki, KGW Łagiewniki, KGW Proboszczewice, KGW Rosanów, KGW Szczawin, KGW Wypychów.