Ogłoszenie dyrektora GCKSTiR w Dzierżąznej

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżaznej z dnia 30 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) informuję,  że  Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej do dnia 27 grudnia 2020 r. funkcjonuje w ograniczonym zakresie.

Zmiany w organizacji  Centrum zostały wprowadzone w celu   zapewnienia bezpieczeństwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie polecenia pracy zdalnej oraz wyłączenia z zakresu pracy zdalnej określonych zadań, od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. pracownikom zostało polecone wykonywanie pracy zdalnej, na zasadach określonych  w odrębnym zarządzeniu.

Działalność Centrum:

Zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) informuję, iż:

 –  na podstawie  § 10 ust.11  do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie działalności twórczej związanej w wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanym bez udziału publiczności, w tym działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrania  fonograficzne  i audiowizualne;

– na podstawie § 10 ust. 12 zakazuje się prowadzenie działalności przez   organizowanie wydarzeń z udziałem publiczności, z zachowaniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

– park w Dzierżąznej jest udostępniony codziennie (dni robocze oraz soboty i niedziele) w godzinach 9.00 -16.00. Dezynfekcja urządzeń na terenie parku odbywa się  codziennie przed jego otwarciem;

–  dopuszcza się prowadzenie zajęć sportowych na Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym w Rosanowie, pod warunkami wynikającymi  z § 10 ust. 15 oraz 17 pkt 1 i 2;

– Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierżąznej i Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu są czynne, a osób korzystających ze zbiorów może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

Rekomendujemy załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem:

Zdrowie jest najważniejsze. Dbajmy o siebie i innych!

Dyrektor Gminnego Centrum  Kultury,

Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej

Anna Tomczak

Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

Rodzinna zabawa w Dzierżąznej ! Rodzice, dzieci, dziadkowie, ciocie i wujkowie...spędzali wspólnie...

Archiwa

Dostosowanie dla niepełnosprawnych