Remont boiska w Rosanowie

Gdy mieszkańcy oraz sporto-wcy z Rosanowa zajęci byli świątecznymi przygotowania-mi, my szykowaliśmy miejsco-we boisko do nowego sezonu sportowego. Jeszcze w tym roku udało się wykonać cał-kiem sporo prac, dzięki którym będzie nie tylko przyjemniej, ale przede wszystkim wygodniej rozgrywać zawody. A w Rosanowie zawsze dużo się dzieje.

Co zostało wykonane w ramach remontu?
• 
zamontowano system piłkochwytów,
• zainstalowano 350 m ocynkowanej siatki ogrodzeniowej,
• uzupełniono brakujące słupki metalowe i betonowe,
• pomalowano słupki, furtkę i bramę.